Laser diodowy firmy DORNIER MedizinTechnik® posiada specjalnie wybraną długość emitowanej fali 940 nm, dla której zależność między pochłanianiem w hemoglobinie
i melaninie jest szczególnie korzystna dla zamykania naczynek na całym ciele (również na nogach), co innym urządzeniom sprawia duży problem. Może być także używany do trwałej depilacji przy czym skuteczny jest zarówno przy ciemnych jak i jaśniejszych włosach. Laser może być stosowany u osób
o ciemniejszej karnacji gdzie urządzenia emitujące inną długość fali, ze względu
na większe pochłanianie w melaninie są nieskuteczne i mogą powodować u takich osób oparzenia.

 

Pytania do przedstawiciela DORNIERA w Polsce
 


 

Dla dociekliwych

LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tzn. wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania.
Laser jest urządzeniem emitującym bardzo skupioną, równoległą wiązkę światła monochromatycznego, a więc o jednej ściśle określonej barwie (długości fali) i bardzo dużej intensywności. Promieniowanie laserowe jest promieniowaniem optycznym, czyli falą elektromagnetyczną, która niesie ze sobą energię. Medium czyli ośrodkiem aktywnym lasera może być ciecz, ciało stałe lub gaz. Pierwsze zastosowania laserów w medycynie przypada na połowę lat 60, jednak dopiero w połowie lat 70 upowszechniło się ich szersze stosowanie. Możliwość transmisji promieniowania laserowego poprzez bardzo cienkie, giętkie włókna kwarcowe (światłowody) pozwoliło wykorzystać lasery jako narzędzia w endoskopii.
Konstruowanie coraz to nowych typów laserów o różnej specyfice oddziaływania na tkankę spowodowało, że obecnie są one szeroko stosowane w wielu dziedzinach medycyny i kosmetyce.
W laserach niskoenergetycznych (biostymulacyjnych) wykorzystuje się tylko stymulujące działanie promieniowania laserowego. Mała moc tych laserów nie oddziałuje termicznie na tkankę. Są one używane w terapii bólu, medycynie sportowej, dermatologii, reumatologii i stomatologii, a także w diagnostyce i terapii nowotworów metodą fotodynamiczną.
Lasery wysokoenergetyczne, nazywane też chirurgicznymi są wykorzystywane do destrukcji lub usuwania tkanki (cięcie, odparowanie, ablacja, koagulacja)

Zastosowania laserów w dermatologii estetycznej

1. Peeling laserowy, wygładzanie, usuwanie zmarszczek


Opis metody: metoda polega na zdejmowaniu warstwami naskórka (ablacja) laserami emitującymi falę z zakresu dalekiej podczerwieni, jednocześnie efekt wygładzania może poprawiać stymulacja regeneracji kolagenu. Promieniowanie z zakresu dalekiej podczerwieni jest bardzo silnie rozpraszane w wodzie (tkanka zawiera ok. 70% wody), tak więc cała energia niesiona przez promieniowanie lasera jest wydzielana w naskórku, następuje zdjęcie (spalenie) bardzo cienkiej warstwy (ablacja). Grubość warstwy zależy od długości fali emitowanej przez laser (typu lasera).

Stosowane lasery:
lasery CO2 (10600 nm) stosowane jako pierwsze do tego typu zabiegów dają dość dobry efekt ablacji, słabo stymulują kolagen. Głębokość ablacji jest na tyle głęboka, że strzelenie dwa razy w to samo miejsce powoduje uszkodzenie skóry właściwej i daje szereg możliwych powikłań. Zabieg raczej nie może być powtarzany, a skóra po zabiegach tym laserem wygląda jak sztuczna. Ze względu na głęboką penetrację, oparzenia itp. okres powrotu do w miarę normalnego wyglądu skóry po takim zabiegu może trwać do kilkunastu tygodni.
Praktycznie po pojawieniu się laserów erbowych (Er:YAG) zainteresowanie rynków zachodnich laserami CO2 do celów kosmetycznych bardzo zmalało, producenci usiłują je jednak dalej oferować.

lasery Er:YAG (2940nm) ze względu na kilkakrotnie większą absorbcję w wodzie mają znacznie mniejszą penetrację w porównaniu z laserami CO2 , co zmniejsza możliwość powikłań, pozwala "rzeźbić" skórę, nie daje efektu "sztucznej skóry" po zabiegu. Zabiegi można powtarzać. Jednocześnie, jeżeli zależy nam na głębszej ablacji, strzelając kilkakrotnie w to samo miejsce możemy uzyskać efekt taki jak w laserze CO2 Lasery te stymulują kolagen. Czas rekonwalescencji przy płytkiej ablacji wynosi kilka dni.

Laserowe usuwanie zmarszczek ma silną konkurencję w innych metodach
(chemicznych i mechanicznych), na których korzyść przemawiają względy ekonomiczne, jednak zalety lasera erbowego, a szczególnie możliwość kontroli postępu zdejmowania kolejnych warstw i różnicowania głębokości ablacji (od 2 do 90 μm) zależnie od potrzeb w konkretnych miejscach, czyni tę metodę bardzo atrakcyjną dla wymagających klientów.
Lasery Er:YAG z powodzeniem stosuje się także przy: keratozach, bliznach, zmianach po trądziku, keloidach oraz zmianach pigmentacyjnych i niektórych rodzajach tatuaży.

2. Epilacja laserowa


Opis metody: metoda polega na wykorzystaniu selektywnej absorbcji światła laserowego przez melaninę zawartą w mieszku włosa i w efekcie jego trwałym zniszczeniu. Mieszek włosowy można zniszczyć tylko w trakcie aktywnej fazy wzrostu (Anagen), dlatego zabiegi epilacji laserowej powtarza się 3 - 5 razy co kilka tygodni. Problemem przy epilacji laserowej jest to, że melanina zawarta w skórze również absorbuje promieniowanie lasera, dlatego u osób o ciemniejszej karnacji efekt dla niektórych laserów jest słabszy lub wręcz żaden, a jako powikłania mogą występować oparzenia skóry. Nie wszystkie lasery "radzą sobie" również z włosami jasnymi. Efekt zależy od dobrania lasera o odpowiedniej długości fali i odpowiednim czasie impulsu.

Pierwszymi laserami wykorzystywanymi do epilacji były lasery rubinowe (695 nm) - dość bolesne w użyciu, skuteczne dla owłosienia w okolicach twarzy, tylko włosy ciemne, ciemna karnacja znacznie utrudnia zabieg.
Lasery aleksandrytowe (755 nm) - przy odpowiednio dobranych parametrach nie wymagają znieczulenia, skutecznie usuwają włosy ciemne, słabo jaśniejsze. Ciemna karnacja skóry obniża skuteczność zabiegu lub go uniemożliwia.
Lasery diodowe (810-820 nm) - dobry efekt przy ciemnych włosach, dużo oferowanych urządzeń ze względu na zbyt małą energię i długi impuls pracują znacznie wolniej od aleksandrytowego, są również trochę bolesne w zastosowaniu.
Laser diodowy (940 nm) - oferowany tylko przez jedną firmę w wersji dla dermatologii, z krótkimi czasami impulsów - dobry efekt zarówno przy ciemnych, jak i jasnych włosach, zabieg możliwy również u osób o ciemniejszej karnacji.
Laser Nd:YAG 1064nm - dobry efekt dla włosów jasnych, gorszy dla ciemnych, skuteczny również dla ciemniejszej karnacji.

Przy zabiegu epilacji laserowej należy unikać słońca przed i po zabiegu lub stosować kremy ochronne o faktorze powyżej 30. Dlatego najlepszym okresem wykonywania tych zabiegów jest jesień i zima. Istnieje wiele ogólnie znanych alternatywnych metod epilacji, jednak epilacja laserowa daje trwały efekt, chociaż nigdy nie taki jak to reklamują niektóre firmy, tzn. 100%. Trwałe usunięcie więcej niż 60% owłosienia uznaje się za bardzo dobry efekt.
Ostatnio oferowane są nie laserowe źródła światła do epilacji (wysokoenergetyczne lampy błyskowe) – IPL (Intense Pulsed Light), emitujące impulsowe intensywne światło o długości fali w zakresie 450 - 1100 nm. Lampy te mają ograniczoną ilość błysków - konieczność okresowego wymieniania lamp. Urządzenia te są tańsze od laserów. Nie są źródłem światła monochromatycznego, w niektórych jednak urządzeniach tego typu stosuje się filtry poprawiające wybiórczość działania.

3. Zamykanie naczynek

Opis metody: metoda polega na zróżnicowaniu absorbcji światła laserowego we krwi (hemoglobina) i w skórze dla odpowiednich długości fali, światło pochłaniane przez hemoglobinę podgrzewa naczynka powodując ich zamknięcie pod skórą, nie uszkadza przy tym skóry, ponieważ jego absorbcja w skórze jest mała. Dla powyższej procedury próbowano stosować różne długości fali (lasery). Przy opisywanym zjawisku znaczenie mają dwa elementy: absorbcja w hemoglobinie i w melaninie (barwnik skóry). Dla niektórych długości fali promieniowania laserowego, wysokiej absorbcji w hemoglobinie towarzyszy również wysoka absobrbcja w melaninie, efektem jest nie przepuszczanie głębiej przez skórę tego promieniowania, przez co możliwe jest skuteczne zamykanie tylko naczynek lub naczyniaków usytuowanych bardzo płytko pod skórą. Dla skuteczności metody znaczenie ma także stopień utlenienia hemoglobiny - kolor czerwony lub niebieski krwi, dlatego dla różnego typu naczyń lub naczyniaków oraz miejsca ich usytuowania skuteczność różnych rodzajów laserów jest różna.

Stosowane lasery:
Argonowy (514/528 nm) - dobre zamykanie naczynek czerwonych, usytuowanych płytko (twarz), słaby efekt na nogach, problemy przy ciemnej karnacji - ryzyko oparzeń, ryzyko perforacji zamykanych naczyń, dobry efekt tylko dla małych średnic naczynek. Używany także przy zmianach pigmentacyjnych i naczyniakach.Wymaga chłodzenia skóry podczas zabiegu.
Laser KTP/YAG (532 nm) - bardzo dobry efekt zamykania małych średnic płytko położonych naczynek, słaby efekt na nogach duże ryzyko perforacji, problemy przy ciemnej karnacji. Używany przy zmianach pigmentacyjnych i naczyniakach. Wymaga chłodzenia skóry.
Laser barwnikowy (585 nm) - skuteczny przy naczynkach czerwonych położonych płytko, gorzej na nogach słabo dla naczynek niebieskich. Dobry dla zmian barwnikowych i naczyniaków (płytkich) - pożądane chłodzenie skóry. DROGI!
Diodowy (810 nm) skuteczny przy naczynkach niebieskich, mniej skuteczny przy czerwonych, zarówno płytko jak i głębiej umiejscowionych.
Diodowy (940 nm) (nowość) oferowany firmę DORNIER, dla tej długości fali występuje podwyższona absorbcja w hemoglobinie i stosunkowo niska absorbcja w melaninie, daje to możliwość zamykania zarówno płytko, jak i głęboko położonych naczynek czerwonych i niebieskich, dobre efekty na nogach. Dobre efekty również dla większych średnic, małe ryzyko perforacji i poparzeń, chłodzenie skóry nie jest konieczne.
Nd:YAG (1064 nm) najgłębsza penetracja, skuteczny dla naczyń na nogach i naczyniaków głębokich, mniej skuteczny przy czerwonych, bardziej przy niebieskich.

Oprócz wykorzystywania zjawiska zróżnicowanej absorbcji promieniowania laserowego w barwniku krwi i skóry, przy ww. zabiegach używa się także ogniskowania wiązki laserowej tak, żeby gęstość energii w naczyniu była większa niż w skórze, co poprawia efekt zróżnicowania temperatury. Przy niektórych zabiegach przydatne jest również schładzanie powierzchni skóry. Dlatego bardzo ważne jest również wyposażenie lasera oferowane przez producenta. Żadna z konkurencyjnych nie laserowych metod zamykania naczyń nie daje tak dobrych efektów.

Zastosowanie laserów w chirurgii

Ze względu na różny stopień absorbcji w wodzie oraz filtracji w hemoglobinie, a co za tym idzie różny efekt w tkance w chirurgii zastosowanie znalazły następujące lasery:

- Lasery Nd:YAG ("Neodymowo Yagowe")
o długości fali 1064 nm i 1320 nm - pierwsza długość fali pozwala na głębszą koagulację, druga jest lepsza do tkanek twardszych. Transmisja poprzez światłowody pozwala na zastosowanie endoskopowe.

- Lasery diodowe od 810 do 980 nm - mniejsza penetracja przy koagulacji od
Nd:YAG lepsze właściwości hemostatyczne, również b. dobre do zastosowań endoskopowych.

- Laser impulsowy Ho:YAG (holmowy) 2100 nm - uzyskuje się nim dobry efekt rozbijania tkanek twardych lub kamieni, jednocześnie długość jego fali pozwala jeszcze na transmisję poprzez światłowody, dlatego jest on idealny do zabiegów poprzez endoskopy (np. artroskop ureterorenoskop) średnica włókna od 0,2mm pozwala używać narzędzi o bardzo małych kanałach roboczych. W tych laserach elementem destrukcyjnym jest fala mechaniczna indukowana na końcu światłowodu.

- Lasery impulsowe Er:YAG (Erbowy) 2940 nm - transmisja poprzez sztywne układy luster, ze względu na bardzo wysoką absorbcję w wodzie oddaje całą energię na powierzchni tkanki odparowując ją (waporyzacja). Stosowany w ginekologii, laryngologii, neurochirurgii do usuwania guzów rdzenia i wszędzie tam, gdzie zależy nam na działaniu bardzo precyzyjnym w zakresie ułamków milimetra. Słabe działanie koagulacyjne.

- Lasery CO2 10050 nm obecnie wypierany przez Er:YAG działanie podobne jak w Erbowym, ale głębokość waporyzacji jest większa.

W chirurgii oka stosowane są zestawy laser + lampa szczelinowa. Zależnie od rodzaju zabiegu używane są lasery: argonowe, Nd:YAG, Er:YAG ). Umożliwiają one operowanie odklejonej siatkówki, zmian naczyniowych, korekcji wad wzroku itd.

 

 


 

Polityka Cookies